Ontslag Borkel

Uw werkgever in Borkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borkel. Uw werkgever in Borkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borkel of met bevallingsverlof bent in Borkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borkel
 • Als u in Borkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Borkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borkel. Uitzonderingen in Borkel;
 • Als uw werkgever in Borkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borkel niet geschikt voor uw werk in Borkel of
 • u functioneert niet voldoende in Borkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borkel verblijft, dan mag uw werkgever in Borkel u eveneens wel ontslaan.