Ontslag Borgweg

Uw werkgever in Borgweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borgweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borgweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borgweg. Uw werkgever in Borgweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borgweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borgweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borgweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borgweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borgweg of met bevallingsverlof bent in Borgweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borgweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borgweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borgweg
 • Als u in Borgweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borgweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Borgweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borgweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borgweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borgweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borgweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borgweg. Uitzonderingen in Borgweg;
 • Als uw werkgever in Borgweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borgweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borgweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borgweg niet geschikt voor uw werk in Borgweg of
 • u functioneert niet voldoende in Borgweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borgweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borgweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borgweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borgweg verblijft, dan mag uw werkgever in Borgweg u eveneens wel ontslaan.