Ontslag Borgsweer

Uw werkgever in Borgsweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borgsweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borgsweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borgsweer. Uw werkgever in Borgsweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borgsweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borgsweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borgsweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borgsweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borgsweer of met bevallingsverlof bent in Borgsweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borgsweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borgsweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borgsweer
 • Als u in Borgsweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borgsweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Borgsweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borgsweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borgsweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borgsweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borgsweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borgsweer. Uitzonderingen in Borgsweer;
 • Als uw werkgever in Borgsweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borgsweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borgsweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borgsweer niet geschikt voor uw werk in Borgsweer of
 • u functioneert niet voldoende in Borgsweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borgsweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borgsweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borgsweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borgsweer verblijft, dan mag uw werkgever in Borgsweer u eveneens wel ontslaan.