Ontslag Borgharen

Uw werkgever in Borgharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borgharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borgharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borgharen. Uw werkgever in Borgharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borgharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borgharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borgharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borgharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borgharen of met bevallingsverlof bent in Borgharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borgharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borgharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borgharen
 • Als u in Borgharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borgharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Borgharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borgharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borgharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borgharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borgharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borgharen. Uitzonderingen in Borgharen;
 • Als uw werkgever in Borgharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borgharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borgharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borgharen niet geschikt voor uw werk in Borgharen of
 • u functioneert niet voldoende in Borgharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borgharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borgharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borgharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borgharen verblijft, dan mag uw werkgever in Borgharen u eveneens wel ontslaan.