Ontslag Borgertange

Uw werkgever in Borgertange mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borgertange zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borgertange

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borgertange. Uw werkgever in Borgertange mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borgertange arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borgertange niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borgertange te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borgertange u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borgertange of met bevallingsverlof bent in Borgertange.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borgertange kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borgertange die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borgertange
 • Als u in Borgertange lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borgertange wilt opnemen;
 • Omdat u in Borgertange lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borgertange lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borgertange wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borgertange op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borgertange

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borgertange. Uitzonderingen in Borgertange;
 • Als uw werkgever in Borgertange bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borgertange aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borgertange gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borgertange niet geschikt voor uw werk in Borgertange of
 • u functioneert niet voldoende in Borgertange.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borgertange

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borgertange niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borgertange of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borgertange verblijft, dan mag uw werkgever in Borgertange u eveneens wel ontslaan.