Ontslag Borgercompagnie

Uw werkgever in Borgercompagnie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borgercompagnie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borgercompagnie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borgercompagnie. Uw werkgever in Borgercompagnie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borgercompagnie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borgercompagnie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borgercompagnie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borgercompagnie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borgercompagnie of met bevallingsverlof bent in Borgercompagnie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borgercompagnie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borgercompagnie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borgercompagnie
 • Als u in Borgercompagnie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borgercompagnie wilt opnemen;
 • Omdat u in Borgercompagnie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borgercompagnie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borgercompagnie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borgercompagnie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borgercompagnie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borgercompagnie. Uitzonderingen in Borgercompagnie;
 • Als uw werkgever in Borgercompagnie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borgercompagnie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borgercompagnie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borgercompagnie niet geschikt voor uw werk in Borgercompagnie of
 • u functioneert niet voldoende in Borgercompagnie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borgercompagnie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borgercompagnie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borgercompagnie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borgercompagnie verblijft, dan mag uw werkgever in Borgercompagnie u eveneens wel ontslaan.