Ontslag Borger

Uw werkgever in Borger mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borger zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borger

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borger. Uw werkgever in Borger mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borger arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borger niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borger te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borger u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borger of met bevallingsverlof bent in Borger.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borger kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borger die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borger
 • Als u in Borger lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borger wilt opnemen;
 • Omdat u in Borger lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borger lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borger wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borger op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borger

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borger. Uitzonderingen in Borger;
 • Als uw werkgever in Borger bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borger aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borger gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borger niet geschikt voor uw werk in Borger of
 • u functioneert niet voldoende in Borger.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borger

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borger niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borger of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borger verblijft, dan mag uw werkgever in Borger u eveneens wel ontslaan.