Ontslag Borculo

Uw werkgever in Borculo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borculo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borculo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borculo. Uw werkgever in Borculo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borculo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borculo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borculo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borculo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borculo of met bevallingsverlof bent in Borculo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borculo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borculo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borculo
 • Als u in Borculo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borculo wilt opnemen;
 • Omdat u in Borculo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borculo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borculo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borculo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borculo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borculo. Uitzonderingen in Borculo;
 • Als uw werkgever in Borculo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borculo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borculo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borculo niet geschikt voor uw werk in Borculo of
 • u functioneert niet voldoende in Borculo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borculo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borculo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borculo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borculo verblijft, dan mag uw werkgever in Borculo u eveneens wel ontslaan.