Ontslag Boornzwaag /boarnsweach

Uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boornzwaag /boarnsweach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boornzwaag /boarnsweach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boornzwaag /boarnsweach. Uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boornzwaag /boarnsweach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boornzwaag /boarnsweach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boornzwaag /boarnsweach of met bevallingsverlof bent in Boornzwaag /boarnsweach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boornzwaag /boarnsweach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boornzwaag /boarnsweach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boornzwaag /boarnsweach
 • Als u in Boornzwaag /boarnsweach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boornzwaag /boarnsweach wilt opnemen;
 • Omdat u in Boornzwaag /boarnsweach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boornzwaag /boarnsweach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boornzwaag /boarnsweach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boornzwaag /boarnsweach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boornzwaag /boarnsweach. Uitzonderingen in Boornzwaag /boarnsweach;
 • Als uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boornzwaag /boarnsweach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boornzwaag /boarnsweach niet geschikt voor uw werk in Boornzwaag /boarnsweach of
 • u functioneert niet voldoende in Boornzwaag /boarnsweach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boornzwaag /boarnsweach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boornzwaag /boarnsweach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boornzwaag /boarnsweach verblijft, dan mag uw werkgever in Boornzwaag /boarnsweach u eveneens wel ontslaan.