Ontslag Boornbergum /boarnburgum

Uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boornbergum /boarnburgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boornbergum /boarnburgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boornbergum /boarnburgum. Uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boornbergum /boarnburgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boornbergum /boarnburgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boornbergum /boarnburgum of met bevallingsverlof bent in Boornbergum /boarnburgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boornbergum /boarnburgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boornbergum /boarnburgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boornbergum /boarnburgum
 • Als u in Boornbergum /boarnburgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boornbergum /boarnburgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Boornbergum /boarnburgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boornbergum /boarnburgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boornbergum /boarnburgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boornbergum /boarnburgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boornbergum /boarnburgum. Uitzonderingen in Boornbergum /boarnburgum;
 • Als uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boornbergum /boarnburgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boornbergum /boarnburgum niet geschikt voor uw werk in Boornbergum /boarnburgum of
 • u functioneert niet voldoende in Boornbergum /boarnburgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boornbergum /boarnburgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boornbergum /boarnburgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boornbergum /boarnburgum verblijft, dan mag uw werkgever in Boornbergum /boarnburgum u eveneens wel ontslaan.