Ontslag Boord

Uw werkgever in Boord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boord. Uw werkgever in Boord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boord of met bevallingsverlof bent in Boord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boord
 • Als u in Boord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boord wilt opnemen;
 • Omdat u in Boord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boord. Uitzonderingen in Boord;
 • Als uw werkgever in Boord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boord niet geschikt voor uw werk in Boord of
 • u functioneert niet voldoende in Boord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boord verblijft, dan mag uw werkgever in Boord u eveneens wel ontslaan.