Ontslag Booneschans

Uw werkgever in Booneschans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Booneschans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Booneschans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Booneschans. Uw werkgever in Booneschans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Booneschans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Booneschans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Booneschans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Booneschans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Booneschans of met bevallingsverlof bent in Booneschans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Booneschans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Booneschans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Booneschans
 • Als u in Booneschans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Booneschans wilt opnemen;
 • Omdat u in Booneschans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Booneschans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Booneschans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Booneschans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Booneschans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Booneschans. Uitzonderingen in Booneschans;
 • Als uw werkgever in Booneschans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Booneschans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Booneschans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Booneschans niet geschikt voor uw werk in Booneschans of
 • u functioneert niet voldoende in Booneschans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Booneschans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Booneschans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Booneschans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Booneschans verblijft, dan mag uw werkgever in Booneschans u eveneens wel ontslaan.