Ontslag Boompjesdijk

Uw werkgever in Boompjesdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boompjesdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boompjesdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boompjesdijk. Uw werkgever in Boompjesdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boompjesdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boompjesdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boompjesdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boompjesdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boompjesdijk of met bevallingsverlof bent in Boompjesdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boompjesdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boompjesdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boompjesdijk
 • Als u in Boompjesdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boompjesdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Boompjesdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boompjesdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boompjesdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boompjesdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boompjesdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boompjesdijk. Uitzonderingen in Boompjesdijk;
 • Als uw werkgever in Boompjesdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boompjesdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boompjesdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boompjesdijk niet geschikt voor uw werk in Boompjesdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Boompjesdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boompjesdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boompjesdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boompjesdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boompjesdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Boompjesdijk u eveneens wel ontslaan.