Ontslag Boomen

Uw werkgever in Boomen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boomen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boomen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boomen. Uw werkgever in Boomen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boomen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boomen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boomen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boomen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boomen of met bevallingsverlof bent in Boomen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boomen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boomen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boomen
 • Als u in Boomen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boomen wilt opnemen;
 • Omdat u in Boomen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boomen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boomen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boomen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boomen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boomen. Uitzonderingen in Boomen;
 • Als uw werkgever in Boomen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boomen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boomen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boomen niet geschikt voor uw werk in Boomen of
 • u functioneert niet voldoende in Boomen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boomen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boomen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boomen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boomen verblijft, dan mag uw werkgever in Boomen u eveneens wel ontslaan.