Ontslag Bontemorgen

Uw werkgever in Bontemorgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bontemorgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bontemorgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bontemorgen. Uw werkgever in Bontemorgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bontemorgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bontemorgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bontemorgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bontemorgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bontemorgen of met bevallingsverlof bent in Bontemorgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bontemorgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bontemorgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bontemorgen
 • Als u in Bontemorgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bontemorgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bontemorgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bontemorgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bontemorgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bontemorgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bontemorgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bontemorgen. Uitzonderingen in Bontemorgen;
 • Als uw werkgever in Bontemorgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bontemorgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bontemorgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bontemorgen niet geschikt voor uw werk in Bontemorgen of
 • u functioneert niet voldoende in Bontemorgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bontemorgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bontemorgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bontemorgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bontemorgen verblijft, dan mag uw werkgever in Bontemorgen u eveneens wel ontslaan.