Ontslag Bontebrug

Uw werkgever in Bontebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bontebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bontebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bontebrug. Uw werkgever in Bontebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bontebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bontebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bontebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bontebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bontebrug of met bevallingsverlof bent in Bontebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bontebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bontebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bontebrug
 • Als u in Bontebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bontebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Bontebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bontebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bontebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bontebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bontebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bontebrug. Uitzonderingen in Bontebrug;
 • Als uw werkgever in Bontebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bontebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bontebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bontebrug niet geschikt voor uw werk in Bontebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Bontebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bontebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bontebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bontebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bontebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Bontebrug u eveneens wel ontslaan.