Ontslag Bonrepas

Uw werkgever in Bonrepas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bonrepas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bonrepas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bonrepas. Uw werkgever in Bonrepas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bonrepas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bonrepas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bonrepas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bonrepas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bonrepas of met bevallingsverlof bent in Bonrepas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bonrepas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bonrepas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bonrepas
 • Als u in Bonrepas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bonrepas wilt opnemen;
 • Omdat u in Bonrepas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bonrepas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bonrepas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bonrepas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bonrepas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bonrepas. Uitzonderingen in Bonrepas;
 • Als uw werkgever in Bonrepas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bonrepas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bonrepas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bonrepas niet geschikt voor uw werk in Bonrepas of
 • u functioneert niet voldoende in Bonrepas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bonrepas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bonrepas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bonrepas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bonrepas verblijft, dan mag uw werkgever in Bonrepas u eveneens wel ontslaan.