Ontslag Bonnerveen

Uw werkgever in Bonnerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bonnerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bonnerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bonnerveen. Uw werkgever in Bonnerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bonnerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bonnerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bonnerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bonnerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bonnerveen of met bevallingsverlof bent in Bonnerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bonnerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bonnerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bonnerveen
 • Als u in Bonnerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bonnerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bonnerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bonnerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bonnerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bonnerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bonnerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bonnerveen. Uitzonderingen in Bonnerveen;
 • Als uw werkgever in Bonnerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bonnerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bonnerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bonnerveen niet geschikt voor uw werk in Bonnerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Bonnerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bonnerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bonnerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bonnerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bonnerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Bonnerveen u eveneens wel ontslaan.