Ontslag Bonkwert /bonkwerd

Uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bonkwert /bonkwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bonkwert /bonkwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bonkwert /bonkwerd. Uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bonkwert /bonkwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bonkwert /bonkwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bonkwert /bonkwerd of met bevallingsverlof bent in Bonkwert /bonkwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bonkwert /bonkwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bonkwert /bonkwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bonkwert /bonkwerd
 • Als u in Bonkwert /bonkwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bonkwert /bonkwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Bonkwert /bonkwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bonkwert /bonkwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bonkwert /bonkwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bonkwert /bonkwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bonkwert /bonkwerd. Uitzonderingen in Bonkwert /bonkwerd;
 • Als uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bonkwert /bonkwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bonkwert /bonkwerd niet geschikt voor uw werk in Bonkwert /bonkwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Bonkwert /bonkwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bonkwert /bonkwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bonkwert /bonkwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bonkwert /bonkwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Bonkwert /bonkwerd u eveneens wel ontslaan.