Ontslag Bong

Uw werkgever in Bong mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bong zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bong

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bong. Uw werkgever in Bong mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bong arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bong niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bong te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bong u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bong of met bevallingsverlof bent in Bong.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bong kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bong die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bong
 • Als u in Bong lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bong wilt opnemen;
 • Omdat u in Bong lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bong lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bong wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bong op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bong

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bong. Uitzonderingen in Bong;
 • Als uw werkgever in Bong bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bong aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bong gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bong niet geschikt voor uw werk in Bong of
 • u functioneert niet voldoende in Bong.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bong

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bong niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bong of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bong verblijft, dan mag uw werkgever in Bong u eveneens wel ontslaan.