Ontslag Bommerig

Uw werkgever in Bommerig mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bommerig zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bommerig

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bommerig. Uw werkgever in Bommerig mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bommerig arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bommerig niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bommerig te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bommerig u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bommerig of met bevallingsverlof bent in Bommerig.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bommerig kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bommerig die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bommerig
 • Als u in Bommerig lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bommerig wilt opnemen;
 • Omdat u in Bommerig lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bommerig lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bommerig wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bommerig op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bommerig

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bommerig. Uitzonderingen in Bommerig;
 • Als uw werkgever in Bommerig bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bommerig aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bommerig gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bommerig niet geschikt voor uw werk in Bommerig of
 • u functioneert niet voldoende in Bommerig.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bommerig

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bommerig niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bommerig of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bommerig verblijft, dan mag uw werkgever in Bommerig u eveneens wel ontslaan.