Ontslag Bolsward /boalsert

Uw werkgever in Bolsward /boalsert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolsward /boalsert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolsward /boalsert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolsward /boalsert. Uw werkgever in Bolsward /boalsert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolsward /boalsert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolsward /boalsert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolsward /boalsert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolsward /boalsert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolsward /boalsert of met bevallingsverlof bent in Bolsward /boalsert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolsward /boalsert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolsward /boalsert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolsward /boalsert
 • Als u in Bolsward /boalsert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolsward /boalsert wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolsward /boalsert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolsward /boalsert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolsward /boalsert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolsward /boalsert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolsward /boalsert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolsward /boalsert. Uitzonderingen in Bolsward /boalsert;
 • Als uw werkgever in Bolsward /boalsert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolsward /boalsert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolsward /boalsert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolsward /boalsert niet geschikt voor uw werk in Bolsward /boalsert of
 • u functioneert niet voldoende in Bolsward /boalsert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolsward /boalsert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolsward /boalsert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolsward /boalsert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolsward /boalsert verblijft, dan mag uw werkgever in Bolsward /boalsert u eveneens wel ontslaan.