Ontslag Bolshuizen

Uw werkgever in Bolshuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolshuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolshuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolshuizen. Uw werkgever in Bolshuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolshuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolshuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolshuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolshuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolshuizen of met bevallingsverlof bent in Bolshuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolshuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolshuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolshuizen
 • Als u in Bolshuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolshuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolshuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolshuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolshuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolshuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolshuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolshuizen. Uitzonderingen in Bolshuizen;
 • Als uw werkgever in Bolshuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolshuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolshuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolshuizen niet geschikt voor uw werk in Bolshuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Bolshuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolshuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolshuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolshuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolshuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Bolshuizen u eveneens wel ontslaan.