Ontslag Bolnes

Uw werkgever in Bolnes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolnes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolnes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolnes. Uw werkgever in Bolnes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolnes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolnes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolnes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolnes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolnes of met bevallingsverlof bent in Bolnes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolnes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolnes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolnes
 • Als u in Bolnes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolnes wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolnes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolnes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolnes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolnes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolnes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolnes. Uitzonderingen in Bolnes;
 • Als uw werkgever in Bolnes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolnes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolnes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolnes niet geschikt voor uw werk in Bolnes of
 • u functioneert niet voldoende in Bolnes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolnes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolnes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolnes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolnes verblijft, dan mag uw werkgever in Bolnes u eveneens wel ontslaan.