Ontslag Bollingawier /bollingwier

Uw werkgever in Bollingawier /bollingwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bollingawier /bollingwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bollingawier /bollingwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bollingawier /bollingwier. Uw werkgever in Bollingawier /bollingwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bollingawier /bollingwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bollingawier /bollingwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bollingawier /bollingwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bollingawier /bollingwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bollingawier /bollingwier of met bevallingsverlof bent in Bollingawier /bollingwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bollingawier /bollingwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bollingawier /bollingwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bollingawier /bollingwier
 • Als u in Bollingawier /bollingwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bollingawier /bollingwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Bollingawier /bollingwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bollingawier /bollingwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bollingawier /bollingwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bollingawier /bollingwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bollingawier /bollingwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bollingawier /bollingwier. Uitzonderingen in Bollingawier /bollingwier;
 • Als uw werkgever in Bollingawier /bollingwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bollingawier /bollingwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bollingawier /bollingwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bollingawier /bollingwier niet geschikt voor uw werk in Bollingawier /bollingwier of
 • u functioneert niet voldoende in Bollingawier /bollingwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bollingawier /bollingwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bollingawier /bollingwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bollingawier /bollingwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bollingawier /bollingwier verblijft, dan mag uw werkgever in Bollingawier /bollingwier u eveneens wel ontslaan.