Ontslag Bolenberg

Uw werkgever in Bolenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolenberg. Uw werkgever in Bolenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolenberg of met bevallingsverlof bent in Bolenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolenberg
 • Als u in Bolenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolenberg. Uitzonderingen in Bolenberg;
 • Als uw werkgever in Bolenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolenberg niet geschikt voor uw werk in Bolenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Bolenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Bolenberg u eveneens wel ontslaan.