Ontslag Bolberg

Uw werkgever in Bolberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolberg. Uw werkgever in Bolberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolberg of met bevallingsverlof bent in Bolberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolberg
 • Als u in Bolberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolberg. Uitzonderingen in Bolberg;
 • Als uw werkgever in Bolberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolberg niet geschikt voor uw werk in Bolberg of
 • u functioneert niet voldoende in Bolberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolberg verblijft, dan mag uw werkgever in Bolberg u eveneens wel ontslaan.