Ontslag Bokt

Uw werkgever in Bokt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bokt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bokt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bokt. Uw werkgever in Bokt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bokt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bokt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bokt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bokt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bokt of met bevallingsverlof bent in Bokt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bokt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bokt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bokt
 • Als u in Bokt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bokt wilt opnemen;
 • Omdat u in Bokt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bokt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bokt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bokt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bokt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bokt. Uitzonderingen in Bokt;
 • Als uw werkgever in Bokt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bokt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bokt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bokt niet geschikt voor uw werk in Bokt of
 • u functioneert niet voldoende in Bokt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bokt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bokt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bokt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bokt verblijft, dan mag uw werkgever in Bokt u eveneens wel ontslaan.