Ontslag Boksum

Uw werkgever in Boksum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boksum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boksum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boksum. Uw werkgever in Boksum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boksum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boksum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boksum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boksum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boksum of met bevallingsverlof bent in Boksum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boksum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boksum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boksum
 • Als u in Boksum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boksum wilt opnemen;
 • Omdat u in Boksum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boksum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boksum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boksum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boksum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boksum. Uitzonderingen in Boksum;
 • Als uw werkgever in Boksum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boksum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boksum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boksum niet geschikt voor uw werk in Boksum of
 • u functioneert niet voldoende in Boksum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boksum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boksum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boksum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boksum verblijft, dan mag uw werkgever in Boksum u eveneens wel ontslaan.