Ontslag Boksheide

Uw werkgever in Boksheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boksheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boksheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boksheide. Uw werkgever in Boksheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boksheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boksheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boksheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boksheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boksheide of met bevallingsverlof bent in Boksheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boksheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boksheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boksheide
 • Als u in Boksheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boksheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Boksheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boksheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boksheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boksheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boksheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boksheide. Uitzonderingen in Boksheide;
 • Als uw werkgever in Boksheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boksheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boksheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boksheide niet geschikt voor uw werk in Boksheide of
 • u functioneert niet voldoende in Boksheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boksheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boksheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boksheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boksheide verblijft, dan mag uw werkgever in Boksheide u eveneens wel ontslaan.