Ontslag Bokhoven

Uw werkgever in Bokhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bokhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bokhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bokhoven. Uw werkgever in Bokhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bokhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bokhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bokhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bokhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bokhoven of met bevallingsverlof bent in Bokhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bokhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bokhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bokhoven
 • Als u in Bokhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bokhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Bokhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bokhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bokhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bokhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bokhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bokhoven. Uitzonderingen in Bokhoven;
 • Als uw werkgever in Bokhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bokhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bokhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bokhoven niet geschikt voor uw werk in Bokhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Bokhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bokhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bokhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bokhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bokhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Bokhoven u eveneens wel ontslaan.