Ontslag Boijl /boyl

Uw werkgever in Boijl /boyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boijl /boyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boijl /boyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boijl /boyl. Uw werkgever in Boijl /boyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boijl /boyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boijl /boyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boijl /boyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boijl /boyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boijl /boyl of met bevallingsverlof bent in Boijl /boyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boijl /boyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boijl /boyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boijl /boyl
 • Als u in Boijl /boyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boijl /boyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Boijl /boyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boijl /boyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boijl /boyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boijl /boyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boijl /boyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boijl /boyl. Uitzonderingen in Boijl /boyl;
 • Als uw werkgever in Boijl /boyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boijl /boyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boijl /boyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boijl /boyl niet geschikt voor uw werk in Boijl /boyl of
 • u functioneert niet voldoende in Boijl /boyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boijl /boyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boijl /boyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boijl /boyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boijl /boyl verblijft, dan mag uw werkgever in Boijl /boyl u eveneens wel ontslaan.