Ontslag Boermastreek

Uw werkgever in Boermastreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boermastreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boermastreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boermastreek. Uw werkgever in Boermastreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boermastreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boermastreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boermastreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boermastreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boermastreek of met bevallingsverlof bent in Boermastreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boermastreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boermastreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boermastreek
 • Als u in Boermastreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boermastreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Boermastreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boermastreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boermastreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boermastreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boermastreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boermastreek. Uitzonderingen in Boermastreek;
 • Als uw werkgever in Boermastreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boermastreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boermastreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boermastreek niet geschikt voor uw werk in Boermastreek of
 • u functioneert niet voldoende in Boermastreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boermastreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boermastreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boermastreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boermastreek verblijft, dan mag uw werkgever in Boermastreek u eveneens wel ontslaan.