Ontslag Boerenhol

Uw werkgever in Boerenhol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerenhol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerenhol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerenhol. Uw werkgever in Boerenhol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerenhol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerenhol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerenhol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerenhol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerenhol of met bevallingsverlof bent in Boerenhol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerenhol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerenhol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerenhol
 • Als u in Boerenhol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerenhol wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerenhol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerenhol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerenhol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerenhol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerenhol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerenhol. Uitzonderingen in Boerenhol;
 • Als uw werkgever in Boerenhol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerenhol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerenhol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerenhol niet geschikt voor uw werk in Boerenhol of
 • u functioneert niet voldoende in Boerenhol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerenhol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerenhol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerenhol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerenhol verblijft, dan mag uw werkgever in Boerenhol u eveneens wel ontslaan.