Ontslag Boerenhoek

Uw werkgever in Boerenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerenhoek. Uw werkgever in Boerenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerenhoek of met bevallingsverlof bent in Boerenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerenhoek
 • Als u in Boerenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerenhoek. Uitzonderingen in Boerenhoek;
 • Als uw werkgever in Boerenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerenhoek niet geschikt voor uw werk in Boerenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Boerenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Boerenhoek u eveneens wel ontslaan.