Ontslag Boerengat

Uw werkgever in Boerengat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerengat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerengat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerengat. Uw werkgever in Boerengat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerengat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerengat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerengat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerengat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerengat of met bevallingsverlof bent in Boerengat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerengat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerengat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerengat
 • Als u in Boerengat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerengat wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerengat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerengat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerengat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerengat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerengat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerengat. Uitzonderingen in Boerengat;
 • Als uw werkgever in Boerengat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerengat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerengat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerengat niet geschikt voor uw werk in Boerengat of
 • u functioneert niet voldoende in Boerengat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerengat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerengat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerengat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerengat verblijft, dan mag uw werkgever in Boerengat u eveneens wel ontslaan.