Ontslag Boerelaan

Uw werkgever in Boerelaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerelaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerelaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerelaan. Uw werkgever in Boerelaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerelaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerelaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerelaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerelaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerelaan of met bevallingsverlof bent in Boerelaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerelaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerelaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerelaan
 • Als u in Boerelaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerelaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerelaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerelaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerelaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerelaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerelaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerelaan. Uitzonderingen in Boerelaan;
 • Als uw werkgever in Boerelaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerelaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerelaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerelaan niet geschikt voor uw werk in Boerelaan of
 • u functioneert niet voldoende in Boerelaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerelaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerelaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerelaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerelaan verblijft, dan mag uw werkgever in Boerelaan u eveneens wel ontslaan.