Ontslag Boerdonk

Uw werkgever in Boerdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerdonk. Uw werkgever in Boerdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerdonk of met bevallingsverlof bent in Boerdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerdonk
 • Als u in Boerdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerdonk. Uitzonderingen in Boerdonk;
 • Als uw werkgever in Boerdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerdonk niet geschikt voor uw werk in Boerdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Boerdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Boerdonk u eveneens wel ontslaan.