Ontslag Boerakker

Uw werkgever in Boerakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerakker. Uw werkgever in Boerakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerakker of met bevallingsverlof bent in Boerakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerakker
 • Als u in Boerakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerakker. Uitzonderingen in Boerakker;
 • Als uw werkgever in Boerakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerakker niet geschikt voor uw werk in Boerakker of
 • u functioneert niet voldoende in Boerakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerakker verblijft, dan mag uw werkgever in Boerakker u eveneens wel ontslaan.