Ontslag Boer

Uw werkgever in Boer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boer. Uw werkgever in Boer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boer of met bevallingsverlof bent in Boer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boer
 • Als u in Boer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boer wilt opnemen;
 • Omdat u in Boer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boer. Uitzonderingen in Boer;
 • Als uw werkgever in Boer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boer niet geschikt voor uw werk in Boer of
 • u functioneert niet voldoende in Boer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boer verblijft, dan mag uw werkgever in Boer u eveneens wel ontslaan.