Ontslag Boekelte

Uw werkgever in Boekelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boekelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boekelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boekelte. Uw werkgever in Boekelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boekelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boekelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boekelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boekelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boekelte of met bevallingsverlof bent in Boekelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boekelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boekelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boekelte
 • Als u in Boekelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boekelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Boekelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boekelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boekelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boekelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boekelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boekelte. Uitzonderingen in Boekelte;
 • Als uw werkgever in Boekelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boekelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boekelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boekelte niet geschikt voor uw werk in Boekelte of
 • u functioneert niet voldoende in Boekelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boekelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boekelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boekelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boekelte verblijft, dan mag uw werkgever in Boekelte u eveneens wel ontslaan.