Ontslag Boekelo

Uw werkgever in Boekelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boekelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boekelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boekelo. Uw werkgever in Boekelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boekelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boekelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boekelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boekelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boekelo of met bevallingsverlof bent in Boekelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boekelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boekelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boekelo
 • Als u in Boekelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boekelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Boekelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boekelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boekelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boekelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boekelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boekelo. Uitzonderingen in Boekelo;
 • Als uw werkgever in Boekelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boekelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boekelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boekelo niet geschikt voor uw werk in Boekelo of
 • u functioneert niet voldoende in Boekelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boekelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boekelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boekelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boekelo verblijft, dan mag uw werkgever in Boekelo u eveneens wel ontslaan.