Ontslag Boekel

Uw werkgever in Boekel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boekel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boekel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boekel. Uw werkgever in Boekel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boekel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boekel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boekel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boekel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boekel of met bevallingsverlof bent in Boekel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boekel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boekel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boekel
 • Als u in Boekel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boekel wilt opnemen;
 • Omdat u in Boekel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boekel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boekel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boekel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boekel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boekel. Uitzonderingen in Boekel;
 • Als uw werkgever in Boekel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boekel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boekel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boekel niet geschikt voor uw werk in Boekel of
 • u functioneert niet voldoende in Boekel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boekel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boekel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boekel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boekel verblijft, dan mag uw werkgever in Boekel u eveneens wel ontslaan.