Ontslag Boeiink

Uw werkgever in Boeiink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boeiink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boeiink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boeiink. Uw werkgever in Boeiink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boeiink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boeiink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boeiink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boeiink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boeiink of met bevallingsverlof bent in Boeiink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boeiink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boeiink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boeiink
 • Als u in Boeiink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boeiink wilt opnemen;
 • Omdat u in Boeiink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boeiink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boeiink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boeiink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boeiink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boeiink. Uitzonderingen in Boeiink;
 • Als uw werkgever in Boeiink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boeiink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boeiink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boeiink niet geschikt voor uw werk in Boeiink of
 • u functioneert niet voldoende in Boeiink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boeiink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boeiink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boeiink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boeiink verblijft, dan mag uw werkgever in Boeiink u eveneens wel ontslaan.