Ontslag Bodegraven

Uw werkgever in Bodegraven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bodegraven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bodegraven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bodegraven. Uw werkgever in Bodegraven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bodegraven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bodegraven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bodegraven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bodegraven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bodegraven of met bevallingsverlof bent in Bodegraven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bodegraven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bodegraven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bodegraven
 • Als u in Bodegraven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bodegraven wilt opnemen;
 • Omdat u in Bodegraven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bodegraven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bodegraven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bodegraven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bodegraven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bodegraven. Uitzonderingen in Bodegraven;
 • Als uw werkgever in Bodegraven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bodegraven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bodegraven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bodegraven niet geschikt voor uw werk in Bodegraven of
 • u functioneert niet voldoende in Bodegraven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bodegraven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bodegraven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bodegraven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bodegraven verblijft, dan mag uw werkgever in Bodegraven u eveneens wel ontslaan.