Ontslag Boddenbroek

Uw werkgever in Boddenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boddenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boddenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boddenbroek. Uw werkgever in Boddenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boddenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boddenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boddenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boddenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boddenbroek of met bevallingsverlof bent in Boddenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boddenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boddenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boddenbroek
 • Als u in Boddenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boddenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Boddenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boddenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boddenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boddenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boddenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boddenbroek. Uitzonderingen in Boddenbroek;
 • Als uw werkgever in Boddenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boddenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boddenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boddenbroek niet geschikt voor uw werk in Boddenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Boddenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boddenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boddenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boddenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boddenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Boddenbroek u eveneens wel ontslaan.