Ontslag Bocholtzerheide

Uw werkgever in Bocholtzerheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bocholtzerheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bocholtzerheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bocholtzerheide. Uw werkgever in Bocholtzerheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bocholtzerheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bocholtzerheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bocholtzerheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bocholtzerheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bocholtzerheide of met bevallingsverlof bent in Bocholtzerheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bocholtzerheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bocholtzerheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bocholtzerheide
 • Als u in Bocholtzerheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bocholtzerheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Bocholtzerheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bocholtzerheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bocholtzerheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bocholtzerheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bocholtzerheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bocholtzerheide. Uitzonderingen in Bocholtzerheide;
 • Als uw werkgever in Bocholtzerheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bocholtzerheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bocholtzerheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bocholtzerheide niet geschikt voor uw werk in Bocholtzerheide of
 • u functioneert niet voldoende in Bocholtzerheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bocholtzerheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bocholtzerheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bocholtzerheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bocholtzerheide verblijft, dan mag uw werkgever in Bocholtzerheide u eveneens wel ontslaan.