Ontslag Bocholtz

Uw werkgever in Bocholtz mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bocholtz zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bocholtz

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bocholtz. Uw werkgever in Bocholtz mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bocholtz arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bocholtz niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bocholtz te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bocholtz u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bocholtz of met bevallingsverlof bent in Bocholtz.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bocholtz kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bocholtz die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bocholtz
 • Als u in Bocholtz lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bocholtz wilt opnemen;
 • Omdat u in Bocholtz lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bocholtz lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bocholtz wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bocholtz op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bocholtz

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bocholtz. Uitzonderingen in Bocholtz;
 • Als uw werkgever in Bocholtz bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bocholtz aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bocholtz gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bocholtz niet geschikt voor uw werk in Bocholtz of
 • u functioneert niet voldoende in Bocholtz.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bocholtz

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bocholtz niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bocholtz of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bocholtz verblijft, dan mag uw werkgever in Bocholtz u eveneens wel ontslaan.