Ontslag Boazum /bozum

Uw werkgever in Boazum /bozum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boazum /bozum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boazum /bozum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boazum /bozum. Uw werkgever in Boazum /bozum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boazum /bozum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boazum /bozum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boazum /bozum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boazum /bozum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boazum /bozum of met bevallingsverlof bent in Boazum /bozum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boazum /bozum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boazum /bozum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boazum /bozum
 • Als u in Boazum /bozum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boazum /bozum wilt opnemen;
 • Omdat u in Boazum /bozum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boazum /bozum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boazum /bozum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boazum /bozum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boazum /bozum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boazum /bozum. Uitzonderingen in Boazum /bozum;
 • Als uw werkgever in Boazum /bozum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boazum /bozum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boazum /bozum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boazum /bozum niet geschikt voor uw werk in Boazum /bozum of
 • u functioneert niet voldoende in Boazum /bozum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boazum /bozum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boazum /bozum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boazum /bozum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boazum /bozum verblijft, dan mag uw werkgever in Boazum /bozum u eveneens wel ontslaan.