Ontslag Boatebuorren /boteburen

Uw werkgever in Boatebuorren /boteburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boatebuorren /boteburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boatebuorren /boteburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boatebuorren /boteburen. Uw werkgever in Boatebuorren /boteburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boatebuorren /boteburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boatebuorren /boteburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boatebuorren /boteburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boatebuorren /boteburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boatebuorren /boteburen of met bevallingsverlof bent in Boatebuorren /boteburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boatebuorren /boteburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boatebuorren /boteburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boatebuorren /boteburen
 • Als u in Boatebuorren /boteburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boatebuorren /boteburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Boatebuorren /boteburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boatebuorren /boteburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boatebuorren /boteburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boatebuorren /boteburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boatebuorren /boteburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boatebuorren /boteburen. Uitzonderingen in Boatebuorren /boteburen;
 • Als uw werkgever in Boatebuorren /boteburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boatebuorren /boteburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boatebuorren /boteburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boatebuorren /boteburen niet geschikt voor uw werk in Boatebuorren /boteburen of
 • u functioneert niet voldoende in Boatebuorren /boteburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boatebuorren /boteburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boatebuorren /boteburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boatebuorren /boteburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boatebuorren /boteburen verblijft, dan mag uw werkgever in Boatebuorren /boteburen u eveneens wel ontslaan.